Novinky 2020


Znáte skvělého učitele? Dejte nám o něm vědět, nominujte ho! Nominace jsou otevřené do 28. února 2022.
NOMINOVAT UČITELE
Chcete se do ceny zapojit? Přihlaste se! Přihlášky do ceny je možné zasílat do 13. března 2022.
PŘIHLÁSIT SEJak to funguje?

Nominovat učitele na cenu Global Teacher Prize Czech Republic 2022 může kdokoli prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách ceny do 28. února 2022. Každý může nominovat více učitelů, jednotlivým učitelům však může zaslat vždy jen jednu nominaci.
Nominace je nezávazná, kandidáti jsou informováni o své nominaci a pokud ji přijmou, přihlašují se do ceny sami prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách ceny do 13. března 2022.

Přihlásit do ceny se lze i bez předchozí nominace.

Každý kandidát je hodnocen na základě stanovených kritérií podle přesně určené metodiky.

Vítěze vybírá nezávislá porota odborníků, kteří se angažují v oblasti vzdělávání. Ta kromě přihlášek kandidátů posuzuje také práci finalistů přímo na hodině.

Letní škola pro finalisty GTP CZ

6. srpna 2020

3 dny, 24 učitelů a desítky hodin inspirace. Finalisté všech ročníků ceny Global Teacher Prize Czech Republic se sešli na letní škole ve Všeticích.

“Když vypráví kolega, co jemu ve třídě fungovalo a na jaké narazil obtíže, je to jiné, než si o tom přečíst v knížce. Potkávat se je to nejpřínosnější, co může učitel pro svůj rozvoj udělat,” říká Alexis Katakalidis, jeden z letošních vítězů ceny pro inspirativní učitele Global Teacher Prize CZ. 

V minulých třech dnech se spolu s dalšími kolegy – finalisty již čtyř ročníků učitelské ceny – potkal ve středočeských Všeticích na letní škole. On sám na ní například svým kolegům ukázal, jak učí děti pokládat si filozofické otázky o světě kolem nich, mluvilo se ale i o tom, jak využít při výuce rozdílnost nejen v názorech nebo jak zapojit roboty do výuky koloběhu vody v přírodě.  

Toto konkrétně svým kolegům názorně předvedla další z vítězek letošního ročníku, Štěpánka Baierlová, učitelka matematiky a informatiky ze základní školy v Sušici, která patří mezi průkopníky školní robotiky u nás.Pro mě jsou taková setkání vždycky hodně zajímavá, zejména setkání s prvostupňovými učiteli, se kterými do kontaktu nepřicházím tak často, otevírají mi oči s věcmi, na které my na druhém stupni zapomínáme,” okomentovala svůj zážitek z letní školy.

Česká cena Global Teacher Prize se letos uskutečnila po čtvrté, letní škola měla ve Všeticích premiéru. “Nechceme jen každoročně pogratulovat několika učitelům, chceme, aby se seznámili a propojili a zároveň aby navázali vzájemnou spolupráci. A to už se letos stalo, čtyři učitelky, každá z jiného regionu, se domluvily na společném enviromentálním projektu, při kterém bude hrát roli, že na každém místě jsou jiné klimatické podmínky,” říká koordinátorka GTP CZ Hana Matoušů

 Chcete-li potěšit dobrého učitele, propojte ho s ostatními dobrými učiteli a dejte mu čas a prostor ke sdílení. Začnou se dít neskutečné věci, vznikají nové myšlenky, inovativní postupy,” potvrzuje důležitost učitelských setkání loňská finalistka GTP CZ a zároveň předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.