Ročník 2017

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


1. místo Jana Kopecká

Jana Kopecká, 1. místo v Global Teacher Prize Czech Republic 2017, členka odborné porotty GTP CR 2018

ZŠ Kunratice. Lektorka kritického myšlení, vede dílny čtení, dílny pro učitele – například v projektu Spirála, Kompas a Festival pedagogické inspirace.

Jana Kopecká, finalistka Global Teacher Prize Czech Republic 2017
Jana Kopecká, finalistka Global Teacher Prize Czech Republic 2017

Pracuje jako interní i externí mentor. Vede praxe studentů učitelství. Spolupracuje s párovými učiteli. Organizuje a účastní se besed s rodiči. Připravuje a propaguje materiály čtenářského kontinua. Publikuje.