Fotogalerie

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Ilona Horáčková, Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha