Aktuality

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Finalisté GTP CZ se už potřetí sešli na Letní škole

12. srpna 2022

Finalisté ceny pro inspirativní učitele Global Teacher Prize Czech Republic se i letos sešli na letní škole, která navazuje na červnové vyhlášení. Navzájem si sdíleli své zkušenosti a sbírali inspiraci pro další výuku.

Letní škola GTP CZ měla letos trochu jiný program, než tomu bylo v předešlých ročnících. Nejprve se nedaleko Roudnice nad Labem sešli všichni letošní finalisté ceny a do pondělního dopoledne byl program určený pouze jim, například měli workshop o rétorice nebo reflektovali svou účast v ceně. V pondělí dopoledne pak přijeli ostatní účastníci – finalisté z předchozích ročníků. Během tří dnů se zúčastnili workshopů, které si pro sebe navzájem připravili. Účastníci tak mohli nahlédnout do způsobu výuky svých kolegů a inspirovat se.

V čem vidí účastníci letní školy její přínos?

„Přínosem je „mezioborovost“ a „mezistupňovost“. Je to příležitost sdílet s učiteli s různými zkušenostmi z různých oborů, míst a stupňů.“
 
„Nabízí velký prostor k diskuzi, jak posouvat české školství.“
 
„Je unikátní, jak se zde prolínají role účastníků a zároveň lektorů. Je přínosné si navzájem „nakukovat pod pokličku“ a inspirovat se…
Každý z nás občas potřebuje ujištění, že je na správné cestě, která směřuje ke kvalitě v naší práci.“
 

Jedním z cílů letošní letní školy byla i další spolupráce učitelů v připravovaném projektu Učiteling, který umožňuje inspiraci pedagogům napříč obory a stupni vzdělávání.