Podporující osobnosti

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Ester Janečková

Osoba pedagoga je neskutečně důležitá, zvlášť v případě, kdy si nemyslí, že dítěti něco automaticky vnutí, ale kdy ví, že ho provází a jsou to dva světy, které se ovlivňují navzájem.