Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Děkujeme za hodnocení

Hodnocení GTP CZ 2021 bylo ukončeno.