Novinky 2018


Vavřínový věnec pro vítěze GTP CZ

19. června 2018

Symbol kruhu se zhmotnělý v podobě vavřínových věnců, zlatých korun, tepaných řetězů používá k vyzdvižení, ocenění a korunování výjimečných: vítězů, králů a ... inspirativních učitelů!

Cenu pro vítěze vytvořil scénograf a sklář Ricardo Hoineff.

Cena evokující kruh jako symbol jednoty a absolutna, dokonalosti, času a nekonečnosti, věčnosti a věčného opakování života; přírody a jejích cyklů, rovnosti mezi lidmi i ostatními tvory. Je to univerzální znak života, primární symbol mnoha náboženství, symbolizuje spolehlivost, jistotu, bezpečí a ochranu.