O ceně


Další ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic bude otevřen 1. ledna 2023.
Chci dostat upozornění, až bude možné nominovat a přihlásit se do ceny

Global Teacher Prize Czech Republic

Kvalitní vzdělání je zásadní sociální hodnotou
a prostředkem trvale udržitelného rozvoje společnosti.

 

Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

 

Moderní vzdělávací systém 21. století

 

Napomoci redefinovat standardy učitelské praxe
Zvýšit prestiž učitelského povolání a posílit status učitele v ČR

 

CO PRO TO DĚLÁME
 • S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme inspirativní pedagogy na základních a středních školách napříč regiony ČR
 • Pomáháme jim vstoupit do veřejného prostoru a na základě jejich příběhu ukazujeme široké veřejnosti možnou cestu k proměnám českého vzdělávání
 • Prostřednictvím ocenění je podporujeme v profesním směřování a motivujeme je k další činnosti a seberozvoji
 • Sdílením jejich dobré praxe inspirujeme ostatní učitele
 • Vytváříme unikátní učitelskou komunitu, která poskytuje bezpečný prostor pro vzájemné sdílení a inspiraci
 • Učitelům v komunitě GTP CZ dáváme příležitost podílet se proměnách českého školství
 • Zvědomujeme důležitost role učitele při formování demokratické společnosti
CO ZÍSKAJÍ UČITELÉ, KTEŘÍ SE DO CENY PŘIHLÁSÍ
 • Ocenění své práce, potvrzení její smysluplnosti, uznání
 • Možnost reflektovat svoji dosavadní praxi
 • Motivaci k další činnosti
 • Větší dopad své práce, jak v rámci regionů, kde působí, tak v celostátním měřítku
 • Příležitost ovlivňovat české školství a podílet se na změnách vzdělávací politiky
 • Stanou se součástí komunity inspirativních učitelů
JAK TO FUNGUJE? JAK SE MOHU ZAPOJIT?

Znáte skvělého učitele? Dejte nám o něm vědět!

Nominovat učitele na cenu Global Teacher Prize Czech Republic může v termínu přijímání nominací kdokoli prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách ceny. Každý může nominovat více učitelů, jednotlivým učitelům však může zaslat vždy jen jednu nominaci.

Nominovaní kandidáti jsou informováni o svoji nominaci a pokud ji přijmou, přihlašují se do ceny sami v termínu přijímání přihlášek prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách ceny.

 

Chcete se do ceny zapojit?

Přihlásit do ceny se lze i bez předchozí nominace v termínu přijímání přihlášek prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách ceny.

 

Každý kandidát je hodnocen na základě stanovených kritérií podle přesně určené metodiky. Vítěze vybírá nezávislá porota odborníků, kteří se angažují v oblasti vzdělávání. Ta kromě přihlášek kandidátů posuzuje také práci finalistů přímo na hodině. Všichni finalisté se během prázdnin zúčastní 3 denní letní školy.