Roman VeselskýGymnázium Žďár nad Sázavou

Patnáctým rokem vyučuje zeměpis a biologii na žďárském gymnáziu, dříve okusil i taje výuky IVT a tělesné výchovy. Miluje cestování a své cesty fotograficky dokumentuje. Poznatky a zážitky z cest po světě pak rád sdílí se studenty během výuky a umění fotografie předává ve školním fotografickém kroužku, který na škole dlouhodobě vede. I fotografie v medailonku je prací jeho studentů.

Sám říká, že předměty, které vyučuje jsou stěžejní pro orientaci moderního člověka v dnešním složitém světě. Cílí na pestrost a ve svých hodinách se citlivě zaměřuje na využití moderních výukových prvků (jako např. CLIL, expertní učení, projektová výuka či skupinová práce). Pro výuku využívá i potenciál přírody v okolí školy a pro studenty zeměpisného semináře spolupořádá vícedenní geografické terénní cvičení.

Sám rád prezentuje a zaměřuje se na rozvíjení prezentačních dovedností studentů, protože věří, že prezentování poznatků i výsledků práce bude mnohé studenty provázet celý život. V hodnocení prezentací využívá autoevaluaci i hodnocení spolužáků.

Velký přínos pro studenty spatřuje v mezinárodní spolupráci a mezinárodních studentských mobilitách především v programu Erasmus+ a eTwinningu. Tyto aktivity studentům rozšiřují jejich kulturní rozhled, zdokonalují jejich jazykové i odborné dovednosti a vytváří přátelství někdy i na celý život.

Kolega Veselský se u studentů zaměřuje na budování specifických hodnot a postojů, jako je férové a slušné jednání a zájem o poznání, které nadřazuje nad hodnotu známek. Tím připravuje studenty na život ve světě, kde je třeba na sobě neustále pracovat, vzdělávat se, podávat slušné výkony a vždy jednat ve stylu fair-play. Nemá rád, když studenti nevyužívají svůj potenciál.

Chápe vzdělání jako nikdy nekončící proces, a tak se účastnil velkého množství webinářů, seminářů, workshopů a kurzů před oceánem i za oceánem.

Věří v sílu týmu a tak sdílí tipy do výuky a zkušenosti s kolegy v rámci předmětových komisí na škole i v rámci krajského a oblastního přírodovědného metodického kabinetu SYPO. V odborné práci motivuje studenty jako člen odborné komise krajské soutěže SOČ, sleduje, kam se ubírá výuka geografie z pohledu člena ústřední komise zeměpisné olympiády a sbírá zkušenosti a nové trendy pro výuku biologie jako externí hodnotitel v rámci zkoušky European Baccalaureate na Evropské škole v Bruselu.

Vždy učitele uznával jako autoritu a dělá vše pro to, aby byli pedagogové vnímáni jako symbol slušnosti a vzdělanosti.