1. místo - Barbora HeřmanováZŠ Mozaika, Rychnov nad Kněžnou

VIDEOMEDAILONEK

Učí převážně na I. stupni ZŠ Mozaika, o.p.s. v Rychnově nad Kněžnou, kde zároveň působí jako
školní speciální pedagog. Snaží se v programu Začít spolu zohledňovat individuální potřeby žáků.
Žákům nabízí osobní a učební výzvy, zapojuje různé formy práce, poskytuje formativní hodnocení.

Pracuje s výukovými cíli jako se součástí učebního procesu ve třídě. Zaměřuje se na zpětnou vazbu a
reflektivní procesy se zapojením sebehodnocení. Dlouhodobě společně se žáky vyhodnocuje a
upravuje podobu třídnických schůzek – triád, s cílem podpořit žáky v odpovědnosti za své učení
Zaměřuje se na práci s chybou jako s nástrojem k úspěchu. Společně s žáky vytvářejí strategie pro
práci s chybou.

Působí jako externí mentor a lektor v organizacích Step by Step, JOB-spolek pro inovace. Kde
nejraději pracuje v tandemu. Je průvodcem v programu Začít spolu, zaměřeném na kolegiální
spolupráci. Své zkušenosti předává na různých konferencích, seminářích, workshopech a webinářích.
Facilituje proces Wanda, který upevňuje komunitu učitelů a kolegiální spolupráci, zároveň je prevencí
před pracovním vyhořením.

Při učení s žáka i vzájemném učení s pedagogy považuje za zásadní komunikaci, kladení otevřených
otázek, důvěru v schopnosti žáků a kolegů, společné plánování a reflektování.