František PávZákladní škola Amos, Psáry

Pracuje v nádherné základní škole Amos v Psárech. Momentálně je třídním učitelem 5. třídy, také je vedoucím zájmového vzdělávání školy. Vede školní klub a školní družinu, kde působí i jako vychovatel. Oceňuje výraznou podporu vedení školy a příležitosti, které mu škola poskytuje.

Při své pedagogické práci využívá zkušenosti z alternativního školství, které citlivě zapojuje do každodenní práce s dětmi. Má rád upřímnou komunikaci se všemi účastníky vzdělávacího procesu od dětí, rodičů po vedení školy. Při práci využívá moderní informační technologie a metody, které zejména při distančním vzdělávání dělají každodenní výuku zajímavou a odpovídající dnešní době. Ocení přímou zpětnou vazbu na svoji práci, také rád poskytuje pomoc zbytku pedagogického týmu. Dodržuje dohodnutá pravidla s dětmi a svoji práci staví na přátelské a inspirativní atmosféře. Nebojí se zařazovat aktivity pracující se svobodou dítěte i budovat chuť do práce ve skupinách. Primární je pro něj individualita každého dítěte a radost ze všech činností a pocitů, které k učitelskému povolání patří.

Věnuje se aktivně hudbě, se svojí kapelou The Teachers band vystupuje na školních akcích, plesech či vede kytarové kroužky pro mladé muzikanty. Momentálně si také plně užívá ročního synka a starší sestřičku. Propojuje tak svět pedagogiky s tím rodičovským.