Kamila BurešováZákladní škola kpt. Jaroše, Trutnov

Její motto, je zároveň otázka „Proč?“. Je jednou z nejpřirozenějších a častých
otázek, které jí provází po celý život. Stejně tak, učení, které je jeho přirozenou
součástí.
Vystudovala pedagogickou fakultu na Univerzitě v Hradci Králové. Studium
ukončila v roce 1996 obhajobou diplomové práce na téma: Projektové
vyučování na ZŠ.
Brzy se přiklonila k integrované tematické výuce.
S nástupem RVP, ŠVP a tzv. kompetencí intenzivně hledala ucelený vzdělávací
program, ve kterém by se kompetence rozvíjely zcela přirozeně.
Našla program Začít spolu a u něho zakotvila. Přesvědčily jí principy programu a
především důraz, který je kladen na individualitu žáka. Také způsob příprav
s velkým obsahem aktivizačních metod. Navíc sebehodnocení a vlastní
plánování žáků.
Musela změnit způsob příprav, naučit se sama plánovat vzhledem k různým
typům inteligencí a na různých úrovních. Naučit se respektovat individualitu
žáka. Hodnotit směrem k jejich osobním posunům.
Ve své třídě se snaží vytvořit takovou atmosféru, kde je dobře, bezpečně, kde
se žáci nebojí říci svůj názor, kde všichni žáci zažijí úspěch, obdiv od spolužáků,
učitelů. Kde se žáci nestydí za to, že jim něco nejde, ale jsou schopni říci, že
udělali všechno pro to, aby došli do cíle.
Na základě profesního rámce- tzv. „duhové knihy“ viděla potřebu dalšího
sebevzdělávání a posunu v kapitole: Hodnocení a plánování, Rodina a
komunita.
Zapojila se postupně do projektů:
- Otvíráme dveře pro nové lektory
- Učíme spolu.
Po úvodní inventuře těchto oblastí si stanovila cíl a pod vedení mentorů,
průvodců i akční plán. Pracovala na zlepšení a dokládala důkazy svého růstu.
Navíc se zúčastnila letní učitelské školy s programem Začít spolu - Step by step,
poté Dnů ve třídě Začít spolu, dalších seminářů a zahraničních stáží.
V současnosti pracuje, jako učitelka a metodička 1. stupně na ZŠ kpt. Jaroše v
Trutnově.

Spolupracuje s organizací Step by Step ČR, o.p.s. i na přípravě Dnů
s programem Začít spolu.
Věnuje se kolegiální podpoře, mentorské a lektorské činnosti s cílem zavádění
programu Začít spolu na ZŠ.