Martina TeichmannováZákladní škola Lanškroun

Vyučuje na 1.stupni ZŠ Lanškroun, nám. Aloise Jiráska 139. Klíčovými slovy jsou pro ni spolupráce a energie. Věří, že dokáže své žáky „nakazit“ touhou vrhat se do nových výzev a dobrodružství vzdělávání. Sama se do nich totiž vrhá ráda. Ve svých hodinách využívá kooperativní a skupinovou výuku, protože jí to přijde velmi přirozené a má pocit, že to v dětech rozvíjí další kompetence. K těmto formám výuky využívá metod RWCT, projektů, badatelského přístupu. Matematiku vyučuje již 6 let podle metody profesora Hejného. Má ráda informatické myšlení, což uplatňuje zapojením robotů do výuky. O nových metodách přednáší pro mateřské školy, je členkou pracovní skupiny pro matematickou gramotnost v rámci MAP.
Nejraději učí anglický jazyk, kterým obohacuje i ostatní předměty pomocí výuky CLIL. Velmi důležitá je pro ni mezinárodní spolupráce. Na škole funguje jako koordinátor programu Erasmus+ a
eTwinning. Její projekty byly dvakrát oceněny Národní cenou eTwinning, má několik uznání European Quality Label. Ráda spolupracuje s kolegy ze zahraničí, kteří se přijíždějí do Lanškrouna inspirovat inovativními metodami výuky.
Na škole pravidelně organizuje recitační soutěže a věnuje se dramatické výchově žáků. Založila volnočasový klub Evropské projekty, se kterým organizuje Meet and Code, Erasmus days a další. Martina má blízko i k environmentální výchově. Podílela se na vzniku nové venkovní učebny a zahrad. Pravidelně využívá program Les ve škole, ráda vyučuje mimo školu. Se skupinou pedagogů se podílí na tvorbě regionální učebnice, kde má na starost právě přírodovědnou část.
„Je mi ctí být učitelkou, vést děti, rozvíjet jejich samostatnost, fantazii, představivost, logické myšlení a tvůrčí schopnosti. Vidět v nich osobnosti a pomáhat jim sbírat zkušenosti.“