Zdeňka ProcházkováZŠ a MŠ Dolní Dubňany

VIDEOMEDAILONEK

Učí na malotřídní škole. Ve své třídě i v celé škole se snaží vytvářet bezpečné prostředí. Od 1. třídy pracuje s kritérii hodnocení a s cíli učení, používá formativní hodnocení. V hodinách individualizuje učivo a připravuje pro žáky diferencované úkoly. Systematicky vede děti ke kritickému myšlení. S dětmi, které potřebují vylepšit některé znalosti nebo dovednosti uzavírá ústní nebo písemné dohody. Považuje za důležité věnovat se všem dětem, tedy i těm, které se chtějí účastnit soutěží. Využívá jejich vnitřní motivace a věnuje se jim v odpoledních hodinách.
Pro výuku čtení v 1. ročníku používá metodu Sfumato. Pro tuto výuku vytvořila pro děti vlastní materiály. Již od 1. ročníku začíná u žáků vytvářet čtenářské strategie pomocí metod z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Využívá třífázový model učení. Do výuky zařazuje pravidelně dílny čtení a dílny psaní. Matematiku učí pomocí metody profesora Hejného. Velmi ráda učí vlastivědu, a to již od 3. ročníku. Jeden rok je věnovaný České republice, jeden rok Evropě a jeden rok historii. I zde používá metody z programu RWCT.
Pořádá vlastivědné exkurze (jedno i dvoudenní), na které jezdí spolu s dětmi i rodiče nebo prarodiče. Je spoluautorkou učebnice Vlastivěda pro 4. ročník. Pokud učí starší žáky, zadává týdenní domácí úkoly, aby si žáci mohli sami vybrat čas k jejich splnění a mohli si lépe řídit svoje učení.
Za velmi důležitou součást své práce považuje spolupráci s rodiči. Dvakrát ročně pořádá dny otevřených dveří, za účasti rodičů a veřejnosti ve škole zahajují a zakončují školní rok. Pro děti, rodiče a prarodiče pořádá tematicky motivovaná odpoledne. Organizuje víkendové výlety pro děti a rodiče. Dříve jen v ČR, nyní vyrážejí i do zahraničí (Rakousko, Slovensko, Chorvatsko). Na těchto výletech funguje jako průvodkyně.
15 let vede kroužek country tanců Srdíčko, s kterým vystupují na kulturních akcích v Dolních Dubňanech i v okolních obcích. Velkou motivací pro jeho členy je každoroční účast na soutěži O Medláneckou sýpku v Brně. Jedenkrát se účastnili také mistrovství ČR v dětských country tancích.
Od roku 1997 pořádá semináře pro učitele. Dříve odpolední, v současnosti celodenní. Semináře věnované programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení lektoruje, na jiné si zve odborníky na danou oblast. Jako lektorka spolupracuje se vzdělávacími organizacemi Kritické myšlení, Edu Point Blansko, MAP Tišnov, MAP Moravský Krumlov, CMTF UP Olomouc, Vysočina Education.
Být učitelkou jí přináší radost, škola je místem, kde se cítí dobře a kde se může realizovat.