Tereza KottováZŠ Vlásenický dvůr, Pelhřimov

Vyučuje matematiku, český jazyk a literaturu, také se zaměřuje na projektové vyučování. To vše na 1. i 2. stupni ZŠ Vlásenický dvůr. V dětech se snaží budovat především důvěru v sebe sama, důvěru ve vzdělávání i život jako takový. Velkou část výuky věnuje provázení dětí tak, aby mohly samy objevovat, čím naplní svůj čas ve škole. Vnímá jako klíčové, aby aktivity, které s dětmi dělá, dávaly všem zúčastněným hluboký smysl. K tomu využívá různé metody a přístupy tak, aby se děti měly o co opřít a mohly stále více rozšiřovat své kompetence, nehledě o jaký typ výuky se jedná – zdali prezenční či distanční. Tereza má hlubokou důvěru v autonomii dětí. To prostupuje celou výuku, resp. společně strávený čas ve škole. Velký smysl vidí v projektech, které vznikají z popudů dětí. Každý projekt vychází z touhy dítěte svobodně tvořit a ,,přispívat světu“ – a dětem se to skvěle daří (dokonce i v době uzavření škol). Pokud to situace dovolí, ve volném čase s dětmi organizuje řadu aktivit pro rodiče a veřejnost, které mají za cíl nejen propojování všech generací - dětí, dospělých, rodin, přátel školy, ale také regionu, ve kterém škola sídlí. Podílí se na organizaci řady dalších aktivit, které otevírají školu široké veřejnosti. Velký význam vidí v osobním rozvoji a sebevzdělávání. Své zkušenosti aktivně předává hlavně v oblasti výuky matematiky Hejného metodou, také zapojením se do Kolegiální podpory a dalších regionálních projektů, které mají za cíl propojovat učitele navzájem. Je vděčná za školu, kde může působit - za lidi, se kterými může spolupracovat. Svou práci vnímá jako poslání.