Miroslav HouskaGymnázium Evolution, Praha

O učitelství začal snít již na základní škole. Po gymnáziu v Písku vystudoval i vytoužený obor Historie a ZSV na PedF. UK v Praze. Tam si osvojil a upevnil poznání, že vše se odehrává v souvislostech. Shodou okolností dnes učí na Gymnázium Evolution Jižní Město, jehož motto je „Vidíme svět v souvislostech.“
Učení a učitelství mu přináší radost a naplnění. Stále se snaží pro sebe objevovat nové a jiné pohledy a vnímat možnou různorodost přístupů ve výuce, kterou pak zkouší realizovat. Jako provázející učitel je zapojen do programu Učitel naživo, od jeho prvního roku existence.
V posledních letech vidí toto zapojení jako svůj největší posun v přemýšlení a rozvoji
vlastních učitelských aktivit, jež přenáší do svých hodin. A jako příjemný bonus jsou noví,
inspirativní kolegové, které má možnost provázet a společně s nimi učit.
Škola je pro něj komunitní místo. Místo, kde nejde jen o nové vědomosti a poznání, ale kde
se učíme vytvářet a pečovat o své vztahy. Místo, kde žáci mohou nové věci bezpečně
zkoušet, ale také vše opravdově prožívat. A k tomu potřebují naši podporu a pochopení.
Svým žákům se snaží připomínat, že „bát se mohou chodit doma do sklepa, určitě ne do
školy.“