Petr ZahrádkaVOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

VIDEOMEDAILONEK

“Když chceš za korunu naučit, tak musíš za stovku znát.”
S nadšením předává své odborné znalosti a dovednosti žákům v oboru strojírenství na Vyšší
odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou. Nejčastější metodou jeho výuky
je dialog se žáky a řešení problémů a projektů. Snaží se žákům znalosti z jiných předmětů
provázat s tím, co vyučuje. Pro práci inovativně využívá informační technologie a organicky
tyto inovativní metody začleňuje do výuky. Vše, co vyučuje, opírá o konkrétní příklady ze
strojírenské praxe - je to takové potřebné okořenění prosté teorie.
Podařilo se mu na škole prosadit formu dlouhodobé praktické maturitní zkoušky, kterou
maturanti obhajují před maturitní komisí. Věnuje se talentovaným žákům, kteří jako maturanti
řeší dlouhodobé praktické maturitní práce. Vedl nebo spolupracoval na desítkách maturitních
projektů. Žáci se svými maturitními projekty se zúčastňují různých soutěží a dosahují
pěkných výsledků v krajských i celorepublikových kolech.
Celoživotní sebevzdělávání je velmi důležité. Má spoustu certifikátů z oblasti dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorství v informačních technologiích, pedagogiky a
andragogiky, angličtiny, výchovného poradenství, zahraničních stáží, manažerských
dovedností, sportu a turistiky.
Jako spolehlivý týmový pracovník spolupracoval na projektech, které byly zaměřeny na
podporu výuky cizích jazyků v odborných předmětech, školení kolegů v informačních
technologiích, spolupráce a sponzorství se strojírenskými firmami, vzdělávání techniků,
vedení kroužku technické tvořivosti, ...
Krajem Vysočina byl oceněn jako UČITEL VYSOČINY 2019.